arşiv

‘ASP Bileşenleri’ kategorisi için arşiv

Persist ASP Upload

Çarşamba, 29 Tem 2009 yorum yok

Persist Asp upload

Bileşen kodları :
—————————————-

<HTML>
<BODY>

<%
Set Upload = Server.CreateObject(“Persits.Upload”)
Count = Upload.Save(“c:\upload”)

Response.Write Count & ” file(s) uploaded to c:\upload”

%>

</BODY>
</HTML>
————————————————————
Form ile kodun tamamını indirmek için tıklayınız : PersistASPupload.zip

Categories: ASP Bileşenleri Tags:

Cdonts ile Mail Gönderimi

Çarşamba, 29 Tem 2009 yorum yok

Cdonts ile Mail Gönderimi

Cdonst bileşen kodları :
——————————————
<%
  Action = Request.Form(“Action”)
  xKimden = request.form(“StrKimden”)
  xMesaj =  request.form(“mesaj”)
 
  if Action <> “” Then
   if xKimden = “” or xMesaj = “” Then
 Response.Write(“Tüm Form Alanlarını Doldurun! << Geri”)
 Response.End
 end if
 Set posta = server.createobject(“CDONTS.Newmail”)
 posta.from = xKimden
 posta.to = “
mail@domain.com
 posta.subject = “CDONTS TEST”
 posta.body = xMesaj
 On Error Resume Next
 posta.send
 if Err.Number <> 0 then
 Response.Write “Mail Gönderilemedi!! Hata : “& Err.Description
 else
 Response.Write “Mail “& xKimden &” adresine gönderildi!!”
 end if
 set posta = nothing
  end if
%>

————————————————————————–
Form ile kodun tamamını indirmek için tıklayınız. Cdontsform.zip

Categories: ASP Bileşenleri Tags:

Persist ASPmail kodu

Çarşamba, 29 Tem 2009 yorum yok

örnek bileşen kodu :
—————————————————————–
<%
 ‘ SMTP Host Adresiniz
 strHost = “localhost”

 If Request(“Send”) <> “” Then
  
  Set Mail = Server.CreateObject(“Persits.MailSender”)
  ‘ enter valid SMTP host
  Mail.Host = strHost

  Mail.From = Request(“From”) ‘ From address
  Mail.FromName = Request(“FromName”) ‘ optional
  Mail.AddAddress Request(“To”)
  
  ‘ message subject
  Mail.Subject = Request(“Subject”)
  ‘ message body
  Mail.Body = Request(“Body”)

  strErr = “”
  bSuccess = False
  On Error Resume Next ‘ catch errors
  Mail.Send ‘ send message
  If Err <> 0 Then ‘ error occurred
   strErr = Err.Description
  else
   bSuccess = True
  End If
 End If
%>

—————————————————————————
Form ile kodun tamamını indirmek için tıklayınız. Aspmail.zip

Categories: ASP Bileşenleri Tags:

JMail İle E-posta Gönderimi

Çarşamba, 29 Tem 2009 yorum yok

JMail İle E-posta Gönderimi

Jmail örnek bileşen kodları
——————————————————————————–
<%
For Each alan in Request.Form
ileti=ileti & alan & “: ” & Request.Form(alan) & “<br>”
Next

Set JMail = Server.CreateObject(“JMail.SMTPMail”)
‘E-posta sunucunuzun adresi
JMail.ServerAddress = “localhost”
JMail.ContentType = “text/html”
JMail.Charset = “ISO-8859-9”
JMail.Sender = Request.Form(“Eposta_Adresi”)
JMail.Sendername = Request.Form(“Adi_Soyadi”)
‘E-posta adresinize gelecek olan iletinin konusu.
JMail.Subject = “Siteden Mesaj var”
‘Formun hangi e-posta adresine gideceği
JMail.AddRecipient “eposta@sitenizinadresi.com”
JMail.AddRecipientBCC “eposta2@sitenizinadresi.com”
JMail.HTMLBody = ileti
JMail.Execute

Response.Write(“<script>alert(‘Form başarıyla gönderilmiştir.’)
%>

————————————————————————————–
Form ile kodun tamamını indirmek için tıklayınız:  Jmail.zip

Categories: ASP Bileşenleri Tags: